Zbiórka wyborcza rejonu hufców

Zgodnie z informacją zawartą w rozkazie komendanta chorągwi 12/2021 z dnia 27.08.2021 r. została zwołana zbiórka wyborcza rejonu hufców na XLII Zjazd ZHP: 

- okręg III – 02.10.2021 r.

(hufce: Łask, Łódź Polesie, Pabianice, Sieradz, Zduńska Wola)

Wykazanie dysponowania głosem decydującym weryfikowane będzie na podstawie list uczestników zbiórki wyborczej z danego hufca posiadających czynne prawo wyborcze ogłoszonych w rozkazach odpowiednich komendantów hufców.

Wykazanie dysponowania biernym prawem wyborczym weryfikowane będzie na podstawie:

- potwierdzenia opłacenia składek członkowskich (potwierdzenie przelewu/KP lub informacja zamieszczona w systemie ewidencyjnym Tipi)

- potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej (rozkaz właściwego komendanta z zaliczeniem służby lub informacja zamieszczona w systemie ewidencyjnym Tipi, potwierdzony podpisem wpis w książeczce instruktorskiej).

Zaloguj się, by skomentować

Wspierają Nas!

   NFOSiGW FSusrMENWFOSiGWLodzkiUWUMKuratoriumPowiatLaskiGminaPoddebice

Go to top