Rozkaz przedzjazdowy

Łask, 17 października 2013 r.

 

Rozkaz 12/2013

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Działając na podstawie uchwały rady naczelnej ZHP 39/XXXVI z 6 marca 2011 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców w 2011 roku oraz &48 pkt. 4 Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Łask zwołuje zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Łask na dzień 16 listopada 2013 roku. Zjazd odbędzie się w Łasku w Klubie Garnizonowym o godzinie 10.00.

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości listę osób mających czynne prawo wyborcze na Zjeździe Hufca ZHP Łask w dniu 16 listopada 2013.

 


 

 

Stopień instruktorski

Imię i nazwisko

funkcja

hm.

Edward Józefiak

Kwatermistrz Hufca

phm.

Puchała Małgorzata

drużynowa

phm.

Rafał Raczyński

Skarbnik Hufca

pwd.

Patrycja Augustyniak

drużynowa

pwd.

Daniel Bobrycki

drużynowy

pwd.

Piotr Ciebiada

Przewodniczący HKR

pwd.

Julita Gamoń

Namiestniczka Zuchowa

pwd.

Agnieszka Kondratiuk

Komendantka Szczepu

pwd.

Edward Kondratiuk

Komendant Hufca

pwd.

Magdalena Kondratiuk

Instruktor Namiestnictwa

pwd.

Jarosław Krzyżański

Członek Komendy Hufca

pwd.

Monika Skiba

Namiestniczka Harcerska

pwd.

Piotr Szumowski

z-ca komendanta Hufca

pwd.

Dagmara Zalarska

Drużynowa, Członek HKR

 

Małgorzata Adamczyk

drużynowa

 

Klaudia Baśko

drużynowa

 

Monika Kłos

drużynowa

 

Michał Krzyżański

Instruktor Namiestnictwa

 

Mateusz Liśkiewicz

drużynowy

 

Weronika Świstek

drużynowa

 

Joanna Urbańska

drużynowa

 

1.2.2. Zgodnie z § 13 Ordynacji Wyborczej ZHP:

W przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zjazdu hufca, pisemne odwołanie wnosi się do właściwego komendanta hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy. Komendant hufca rozpatruje wniosek i ogłasza rozkazem swoją decyzję w terminie 3 dni od daty otrzymania wniosku. Od decyzji komendanta hufca przysługuje prawo odwołania do właściwego sądu harcerskiego w terminie 3 dni od podania decyzji do wiadomości. Sąd wydaje postanowienie nie później niż na 5 dni przed terminem zjazdu hufca.

 

2. Hufiec

2.2. Mianowania  w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję HO Michała Krzyżańskiego instruktorem Namiestnictwa Harcerskiego.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. RozwiązujeKomendę biwaku „Fantazjada 2013” i odwołuję z jego składu następujące druhny i druhów:

- phm. Beata Czapińska HRKomendant

- dh. Kacper Chojnackioboźny

- dh. Mateusz Liśkiewicz program

- pwd. Magdalena Kondratiuk – instruktor

- HO Michał Frąckiewicz – instruktor, koordynator projektu

 

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Nadaję 8 Drużynie Harcerskiej w Łasku miano „Zielony Płomień”.

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Otwieram okres próbny Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej w Sędziejowicach.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję dh. Monikę Zawiasę drużynową Próbnej WDH w Sędziejowicach.

 

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 października 2013 otwieram próbę na stopień przewodniczki sam. Monice Kłos

 

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2012/2013 pwd. Monice Skibie

 

 

 

 

 

 

 

9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Łask otrzymuje dh. Monika Zawiasa

 

13. Inne

13.1. Przyznaje patent drużynowej wędrowniczej sam. Aleksandrze Jędryce.

 

 

Czuwaj!

 

Komendant Hufca ZHP Łask

/-/ pwd. Edward Kondratiuk

Ostatnio zmieniany środa, 06 listopad 2013 23:55

Zaloguj się, by skomentować

Więcej w tej kategorii:

Go to top