Strefa drużynowego

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

1. Chcę przekazać drużynę swojemu następcy, co muszę zrobić?

Napisz wniosek do komendanta hufca z prośbą o zwolnienie z funkcji. Wskaż w nim swojego następcę.
Np. Proszę o zwolnienie mnie z funkcji drużynowego. Jednocześnie wnoszę o mianowanie na tę funkcję dh Jana Kowalskiego.

Wniosek wyślij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek nie zostanie przegapiony wyślij jego kopię na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek możesz także złożyć w wersji papierowej w biurze hufca. Resztę formalności musi dopełnić twój następca (patrz pyt. 2). Pamiętaj, by po "oddaniu" drużyny przekazać drużynowemu pełną dokumentację jednostki oraz jej majątek. Poinformuj go o istotnych faktach dot. drużyny.

"Przekazanie dokumentacji, majątku oraz wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem gromady/drużyny następuje w obecności komendanta hufca, komendanta szczepu lub osób przez nich upoważnionych nie później niż 14 dni od momentu objęcia funkcji przez nowego drużynowego. "

~Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

Objęcie funkcji następuje z dniem wydania rozkazu komendanta hufca z mianowaniem nowego drużynowego.

2. Drużynowy chce przekazać mi funkcję. Co muszę zrobić?

Pobierz ze strony hufca zobowiązanie do prowadzenia jednostki organizacyjnej, wypełnij je i podpisany oryginał dostarcz do biura hufca. Jeśli jesteś niepełnoletni pamiętaj, aby zobowiązanie podpisał także opiekun drużyny. 

Zapoznaj się ze swoimi nowymi obowiązkami:

 Drużynowy:

1)       odpowiada za:

   a)       bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady/drużyny,
   b)      proces wychowawczy zachodzący w gromadzie/drużynie,
   c)       opracowanie programu pracy, jego realizację i ocenę,
   d)      prowadzenie dokumentacji gromady/drużyny,
   e)       prowadzenie ewidencji członków gromady/drużyny w systemie Ewidencja ZHP,
   f)        zbieranie składek członkowskich i ich odprowadzanie,
   g)      gospodarkę finansową i majątkową gromady/drużyny,
   h)      pracę z przybocznymi, szóstkowymi, zastępowymi i patrolowymi, 
   i)         współpracę z rodzicami i środowiskiem działania drużyny;
2)       przygotowuje swojego następcę;
3)       wydaje rozkazy;
4)       dopuszcza członków gromady/drużyny do złożenia Obietnicy Zucha i Przyrzeczenia Harcerskiego;
5)       jeśli jest instruktorem ZHP, przyjmuje Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie;
6)       bierze czynny udział w życiu hufca;
7)       dba o zapewnienie ciągu wychowawczego. 

Zgłoś się do administratora lokalnego ewidencji po swój identyfikator i hasło do logowania. Możesz też zgłosić się do niego z prośbą o przszkolenie z obsługi systemu ewidencji.

3. Nie mam pomysłu na zbiórkę. Gdzie mam szukać pomocy?

1) Zarówno GK jak i chorągiew co jakiś czas wydają nową PROPOZYCJĘ PROGRAMOWĄ, może warto się z nią zapoznać, są tam gotowe konspekty zbiórek i mnóstwo  inspiracji do zasięgnięcia.

2) Możesz odwiedzić CENTRALNY BANK POMYSŁÓW, znajdziesz tam niemalże wszystko, konspekty zbiórek, propozycje programowe i wiele, wiele więcej.

3) W razie potrzeby zawsze możesz zgłosić się do swojego namiestnika lub programowca hufca (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Pomocą chętnie będą Ci służyć także inni instruktorzy.

 

 Masz więcej pytań? Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przekaż 1% podatku harcerzom z Hufca ZHP Łask

Historia Hufca

Hisoria Hufca

Bohater - Dywizjon 303

303 Dywizjon Myśliwski "Warszawski im. Tadeusza Kościuszki" – jednostka lotnicza Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

  

Wielka Brytania oficjalnie przystąpiła do wojny 03.09.1939 roku teoretycznie wypełniając swoje zobowiązania sojusznicze wobec Polski zaatakowanej 01.09.1939 roku przez Hitlerowskie Niemcy. Jednak brak zdecydowanych działań przez sojuszników doprowadziło do pokonania naszego kraju a w roku następnym Niemcy pokonały kolejnego sprzymierzeńca Brytyjczyków a mianowicie Francje , która w tym czasie uważana była za największą lądową potęgę ówczesnego świata. Osamotniona Anglia nie złożyła jednak broni. Twarda postawa rządu brytyjskiego doprowadziła do rozpoczęcia jednej z najbardziej charakterystycznych bitew podczas II wojny światowej słynnej bitwy o Anglię. Jej wyjątkowość polegała na tym że była ona toczona wyłącznie w powietrzu, gdyż bez opanowania przestworzy nad Anglią, Niemcy nie mogli przeprowadzić desantu na teren tego kraju. Oficjalnie bitwę o Anglie dzieli się na cztery poszczególne etapy:

 

1. 08.08 - 18.08. 1940 - atakowanie lotnisk , portów stacji radiolokacyjnych , walka o zdobycie panowania w powietrzu .

2. 19.08 - 5.09.1940 - atakowanie lotnisk i zakładów przemysłu zbrojeniowego

3. 06.09 - 5.10. 1940 - ataki bombowe na Londyn i inne większe miasta

4. 06.10 - 31.10.1940 - nocne ataki bombowe na Londyn , w dzień operowało lotnictwo myśliwskie .

 

Początkiem szlaku bojowego dywizjonu 303 są jego działania podczas zmagań wojennych nad terytorium Wielkiej Brytanii. W tym miejscu należy wspomnieć, że polscy lotnicy byli już doświadczeni w walkach przeciwko niemieckiemu lotnictwu. Doświadczenie to wynieśli z działań podczas wojny obronnej w 1939, a później zdobywali je biorąc czynny udział w obronie Francji. Dywizjon stanowił zasadniczą jednostkę organizacyjną w lotnictwie brytyjskim. Składał się on z 12 samolotów w powietrzu podzielonych na dwie eskadr (A i B) oraz 6 - 8 maszyn w rezerwie. W sumie w jednym dywizjonie służyło 25 pilotów i 150 osób obsługi technicznej. Według umowy lotniczej podpisanej pomiędzy rządem polskim na uchodźctwie a rządami Francji i Wielkiej Brytanii na terenie tych krajów rozpoczęto formowanie Polskich Sił Powietrznych (PSP). Zgodnie z tymi ustaleniami pierwsza grupa Polaków przybyła do Anglii 8 grudnia 1939 a ostatnia w maju 1940 roku. Ogólnie na wyspie znalazło się 2300 polskich lotników. Polacy rozpoczęli szkolenia na lotnisku Eastchurch znajdującym się na wyspie u ujścia Tamizy na wschód od Londynu . Pierwsze próby stworzenia polskich dywizjonów myśliwskich nie powiodły się. Dowództwo brytyjskie uważało, że polskim pilotom brakuje doświadczenia aby mogli sprawnie działać w ramach systemu obrony powietrznej Wielkiej Brytanii. Po upadku Francji w czerwcu 1940roku sytuacja pilotów myśliwskich zmieniła się radykalnie, fakt ten zmusił Brytyjczyków do zmiany poglądu na temat służby obcokrajowców ich lotnictwie. Na apel o ochotniczym zaciągu do Królewskich Sił Powietrznych (RAF) zgłosili się wszyscy przebywający na terenie tego kraju polscy piloci myśliwscy. W myśl nowo zawartych porozumień lotniczych PSP stanowić miało integralną część Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowaną organizacyjnie i bojowo dowództwu RAF - u. Samoloty polskie miały mieć oznaczenia brytyjskiego lotnictwa malowane w miejscu przewidzianym regulaminem tj. na skrzydłach biało- niebieskie- czerwone koła, oraz malowaną na kadłubie samolotu mniejszą polską biało-czerwoną szachownice. Rozpoczęto szkolenia Polaków na samolotach myśliwskich którymi dysponował RAF, były to maszyny Huriccane MK I, oraz Spitfire. Szybkość z jaką nasi myśliwscy opanowali technikę pilotażu tych samolotów zaskoczyła Brytyjczyków i już w połowie