Warunki dofinansowania z FS USR (KRUS)

W przypadku starania się o dofinansowanie z FS USR (KRUS) należy spełnić następujące warunki:

Przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim)

Uczestnik nie może ukończyć 16 lat

Należy dostarczyć do Hufca oryginał zaświadczenia z miejscowego oddziału KRUS o ubezpieczeniu.

 

Nie będą honorowane żadne inne oświadczenia, odcinki zapłaconych składek, kopie.

Ostatnio zmieniany czwartek, 22 maj 2014 19:41

Zaloguj się, by skomentować

Wspierają Nas!

   NFOSiGW FSusrMENWFOSiGWLodzkiUWUMKuratoriumPowiatLaskiGminaPoddebice

Go to top