Liczba paczek: 700
Wartość zadania: 18 911,36 zł
Kwota dotacji:
15 000,00 zł

 

Celem zadania było udzielenie pomocy materialnej dzieciom ubogim, niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Paczki świąteczne otrzymały dzieci z powiatu łaskiego, poddębickiego i wieluńskiego oraz gmin graniczących z powiatem (Rusiec, Zduńska Wola, Zelów) na spotkaniach wigilijnych, którym towarzyszyło wspólne kolędowanie i spotkania ze Świętym Mikołajem. Ponadto celem było kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych oraz integracja środowisk i rodzin.

Liczba paczek: 1000
Wartość zadania: 17 492,00 zł
Kwota dotacji:
15 000,00 zł

 

Celem zadania było udzielenie pomocy materialnej dzieciom ubogim, niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Paczki świąteczne otrzymały dzieci z powiatu łaskiego oraz gmin graniczących z powiatem (Rusiec, Poddębice i Zduńska Wola) na spotkaniach wigilijnych, którym towarzyszyło wspólne kolędowanie i spotkania ze Świętym Mikołajem. Ponadto celem było kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych oraz integracja środowisk i rodzin.

Liczba paczek: 1000
Wartość zadania: 18 600,00 zł
Kwota dotacji:
16 300,00 zł

 

Celem zadania było udzielenie pomocy materialnej dzieciom ubogim, niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Paczki świąteczne otrzymały dzieci z powiatu łaskiego, piotrkowskiego i zduńskowolskiego na spotkaniach wigilijnych, którym towarzyszyło wspólne kolędowanie i spotkania ze Świętym Mikołajem. Ponadto celem było kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych oraz integracja środowisk i rodzin.

Wspierają Nas!

   NFOSiGW FSusrMENWFOSiGWLodzkiUWUMKuratoriumPowiatLaskiGminaPoddebice

Go to top