Komisja Stopni Instruktorskich

Skład HKSI:

Przewodniczący hm. Edward Józefiak  
Członek komisji phm. Daniel Bobrycki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Członek Komisji hm. Witosław Madej  
Członek Komisji phm. Małgorzata Puchała  
Sekretarz pwd. Magdalena Kondratiuk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     

Regulamin
Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

Hufca ZHP Łask

 

I. Postanowienia ogólne:

1.    Podstawę prawną wydania niniejszego regulaminu stanowi „System stopni instruktorskich” (Wiadomości Urzędowe ZHP nr 6, rok 2002).

2.    Komisja Stopni instruktorskich Hufca ZHP Łask (dalej zwana Komisją jest powoływana i odwoływana przez Komendanta Hufca. Komendant Hufca może dokonywać zmian w jej składzie.

3.    Komisja Stopni instruktorskich Hufca ZHP Łask ma prawo prowadzenia prób na stopień przewodniczki/przewodnika.

4.    Opiekunem próby przewodnikowskiej może być instruktor w stopniu co najmniej podharcmistrza.

5.    Opiekun wspiera kandydata w przygotowaniu próby, utrzymuje z nim w czasie próby stały kontakt, udziela mu niezbędnych informacji i pomocy w realizacji zadań, może stwierdzać spełnienie wymagań próby. Po zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym odpowiada za zorganizowanie Zobowiązania instruktorskiego.

6.    Wszyscy instruktorzy mają prawo zgłaszać Komisji swoje uwagi i opinie o postawie i działalności osób odbywających próbę.

7.    Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.

8.    Instruktorzy zdobywający stopień podharcmistrza lub harcmistrza zgłaszają się do hufcowej KSI przed otwarciem i zamknięciem próby w Choragwianej KSI w celu uzyskania opinii o programie i przebiegu próby.

II. Zasady działania komisji:

1.    Pracą komisji kieruje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji.

2.    Decyzje Komisji są prawomocne jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczącego Komisji lub w zastępstwie, upoważnionego przez niego członka Komisji.

3.    Spotkania Komisji odbywają się raz w miesiącu. W przypadku braku spraw do załatwienia przewodniczący może odwołać spotkanie.

4.    Przy otwarciu i zamknięciu próby wymagane jest regulaminowe umundurowanie zarówno zainteresowanego jak i opiekuna próby.

5.    Po złożeniu wymaganych dokumentów zostaje wyznaczony dokładny termin stawienia się kandydata na spotkanie z Komisją.

III. Otwarcie próby

1.   Komisja rozpatruje wniosek o otwarcie próby na stopień instruktorski po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

·         wniosek o otwarcie próby wg. załączonego wzoru (zawierający opis przebiegu pracy harcerskiej, opinię komendanta hufca oraz opinię bezpośredniego przełożonego);

·         aktualna książeczka harcerska;

·         program próby,

i po bezpośredniej rozmowie z kandydatem w obecności opiekuna próby.

2.   Dokumenty należy przekazać Komisji nie później niż dwa tygodnie przed spotkaniem Komisji, składając je drogą elektroniczną lub na dyżurze komisji.

3.   Komisja ma prawo zmienić, za zgodą kandydata, program próby, opiekuna próby i czas jej trwania.

4.   Komisja może odmówić otwarcia próby, jeżeli stwierdzi nieprzygotowanie kandydata do podjęcia próby.

5.   Komisja może podjąć decyzję o warunkowym otwarciu próby na stopień. Jeżeli Komisja stwierdzi wypełnienie warunku, otwiera próbę bez ponownego stawiania się kandydata przed Komisją. Komisja może upoważnić członka Komisji do stwierdzenia  wypełnienia warunku.

6.   Decyzja Komisji o otwarciu próby na stopień instruktorski jest ogłaszana w najbliższym rozkazie Komendanta Hufca.

7.   Podczas trwania próby kandydat może być wizytowany przez osoby upoważnione przez Komisję.

IV. Zamknięcie próby

1.    1. Komisja rozpatruje wniosek o zamknięcie próby na stopień instruktorski po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

·         opinia (rekomendacja) opiekuna próby na temat kandydata i przebiegu jego próby;

·         program próby z udokumentowaniem zrealizowanych zadań;

·         opinia (rekomendacja) bezpośredniego przełożonego;

·         aktualna książeczka harcerska;

·         pisemny raport z przebiegu próby na stopień

oraz po bezpośredniej rozmowie z kandydatem i opiekunem próby. Dokumenty należy przekazać Komisji najpóźniej dwa tygodnie przed spotkaniem, składając je drogą elektroniczną lub na dyżurze komisji.

2.   2. Komisja, przed zamknięciem próby, ma prawo wyznaczenia kandydatowi zadań dodatkowych. W takim wypadku kandydat po wykonaniu zadań dodatkowych stawia się na ponowne spotkanie z Komisją.

3.    3. Komisja może podjąć decyzję  o warunkowym zamknięciu z wynikiem pozytywnym próby na stopień. Jeżeli Komisja stwierdzi wypełnienie warunku, zamyka próbę bez konieczności ponownego stawienia się kandydata przed Komisją. Komisja może upoważnić członka Komisji do stwierdzenia wypełnienia warunku.

4.    4. Komisja może zamknąć próbę z wynikiem negatywnym z własnej inicjatywy, jeżeli upłyną co najmniej 3 miesiące ponad zaplanowany czas trwania próby, a kandydat nie zgłosi się do Komisji z wnioskiem o przedłużenie okresu próby.

5.    5. Komisja może zamknąć próbę z wynikiem negatywnym jeżeli stwierdzi niewłaściwą postawą kandydata, albo gdy zadania zrealizowane w próbie uzyskają złą ocenę bądź zajdą inne okoliczności, które, zdaniem Komisji uniemożliwią przyznanie stopnia instruktorskiego.

6.   6. Komisja może na wniosek opiekuna lub bezpośredniego przełożonego kandydata zamknąć próbę z wynikiem negatywnym w przypadku zaprzestania przez kandydata działalności w ZHP.

7.    7. Próby zamknięte wynikiem negatywnym komendant ogłasza rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku komisji. W tym czasie przysługuje zdobywającemu prawo do odwołania.

8.    8. Jeśli próba na stopień zostanie zamknięta z wynikiem negatywnym, to osoba zainteresowana może przystąpić do odbywania próby po raz kolejny nie wcześniej niż po upływie pół roku od daty ogłoszenia decyzji w rozkazie.

V. Przyznanie stopnia instruktorskiego:

1.    1. Decyzje Komisji o zamknięciu próby oraz decyzje o przyznaniu stopnia instruktorskiego są ogłaszane w najbliższym rozkazie Komendanta Hufca.

2.    2. Zobowiązanie instruktorskie może odebrać upoważniony przez Komendanta Hufca Instruktor dopiero po ukazaniu się rozkazu z decyzją o przyznaniu stopnia przewodniczki/przewodnika.

 

 

Instruktorzy hufca, którzy mogą pełnić rolę opiekuna próby przewodnikowskiej:

1) hm. Edward Józefiak
2) phm. Edward Kondratiuk
3) phm. Rafał Raczyński
4) phm. Piotr Ciebiada
5) phm. Daniel Bobrycki
6) phm. Małgorzata Puchała

 

 

Ostatnio zmieniany sobota, 30 kwiecień 2016 05:27

Zaloguj się, by skomentować

Więcej w tej kategorii:

Wspierają Nas!

   NFOSiGW FSusrMENWFOSiGWLodzkiUWUMKuratoriumPowiatLaskiGminaPoddebice

Go to top