Zjazd nadzwyczajny hufca

Łask, 03 września 2010 r.

 

 

Rozkaz L. 8/2010

 

"Służba dobrowolna, z własnej chęci bez niczyjego przymusu przynosi najwyższy człowiekowi zaszczyt."

Andrzej Małkowski

 

 

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

Działając na podstawie § 50 pkt. 1 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego ? Komenda Hufca ZHP Łask uchwałą z dnia 07 czerwca 2010r. zwołuje ZJAZD NADZWYCZAJNY HUFCA w celu wyboru 3 delegatów na VI Zjazd Chorągwi Łódzkiej oraz w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Hufca na dzień 02 października 2010r. (sobota) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przy ul. Strażackiej 2.

 

Ogłaszam listę uprawnionych do udziału w Zjeździe, posiadających czynne prawo wyborcze:

 

L.p.

Stopień

Instruktorski

Imię i nazwisko

funkcja

1

pwd.

Edward Kondratiuk

Komendant Hufca

2

pwd.

Beata Czapińska

z-ca Komendanta Hufca

3

pwd.

Rafał Raczyński

Skarbnik Hufca

4

hm.

Edward Józefiak

Kwatermistrz Hufca

5

hm.

Paweł Bednarek

Członek Komendy Hufca d/s programowych

6

hm.

Jadwiga Bajzert

KSI

7

pwd.

Julita Gamoń

Namiestnik Zuchowy

8

 

Dariusz Gibas

Drużynowy 7 DH

9

sam.

Agnieszka Kłys

Drużynowa 64 DH

10

pwd.

Agnieszka Kondratiuk

Komendant 3 Szczepu

11

sam.

Magdalena Kondratiuk

Drużynowa 20 DH

12

pwd.

Jarosław Krzyżański

Komendant 64 Szczepu

13

ćw.

Michał Krzyżański

Drużynowy 64 SDH

14

 

Ewelina Mituła

Drużynowa 75 GZ

15

 

Andrzej Musalewski

Drużynowy 12 DH

16

pwd.

Piotr Szumowski

Drużynowy 57 WDH

17

hm.

Renata Wapińska

KSI

 

 

7. Mianowania instruktorów

7.5.1. Z dniem 13 sierpnia 2010 przyjmuję w poczet instruktorów ZHP druha:

przewodnika Wojciecha Rumana

 

9. Przydział służbowy

9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Łask otrzymuje pwd. Wojciech Ruman

 

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały za służbę podczas Harcerskiej Akcji Letniej druhnom i druhom:

12.1.1 pwd. Julicie Gamoń

12.1.2 sam. Magdalenie Kondratiuk

12.1.3 sam. Weronice Świstek

12.1.4 dh. Michałowi Frąckiewiczowi

12.1.5 pwd. Wojtkowi Rumanowi

 

13. Inne

13.1 Informuję, że na podstawie pkt. 20 Ordynacji Wyborczej ZHP, odwołania lub zastrzeżenia do listy uczestników zjazdu hufca mogą być zgłaszane do właściwego komendanta hufca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku. Decyzje komendanta hufca ogłaszane są w rozkazie przed upływem tego terminu. Od decyzji komendanta hufca w sprawie realizacji praw wyborczych przysługuje odwołanie do właściwego sądu harcerskiego w terminie 3 dni od podania do wiadomości decyzji komendanta hufca. Sąd wydaje postanowienie nie później niż na 5 dni przed terminem zjazdu.

13.2 Informuję, że pozostali członkowie władz statutowych hufca oraz drużynowi otrzymają czynne prawo wyborcze po uzupełnieniu składek członkowskich za rok 2010.

 

 

 

Czuwaj!

 

Komendant Hufca ZHP Łask

/-/ pwd. Edward Kondratiuk HO

Ostatnio zmieniany piątek, 15 listopad 2013 11:07

Zaloguj się, by skomentować
Go to top