Szkolenie Latarników Polski Cyfrowej

 

 Wolne miejsca na szkolenie Latarników Polski Cyfrowej

 

  W dniach 29.09 - 30.09.2012 w siedzibie Hufca ZHP Łask odbędzie się bezpłatne, dwudniowe szkolenie z zakresu edukacji cyfrowej osób z pokolenia 50+.Wszyscy Harcerze, którzy ukończą szkolenia, otrzymają Certyfikat Trenera Kompetencji Cyfrowych. Zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń dla osób z pokolenia 50+.Szkolenia będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów, dodatkowo, każdy Harcerz - Latarnik otrzyma komplet niezbędnych materiałów i gadżety - plecak, teczkę, pendrive, notesy, długopis i 10 plakatów.Szkolenie organizuje Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfrazacji,  w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. Wspólnie przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu osób z okolenia 50+. Projekt realizowany będzie przez ponad 2600 Latarników Polski Cyfrowej w całej Polsce - wolontariuszy, lokalnych liderów, którzy swoimi działaniami obejmą każdą gminę w kraju.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie to jest przeznaczone dla Latarników Polski Cyfrowej – lokalnych animatorów,wspierających osoby 50+ w odkrywaniu internetu i technologii cyfrowych.

Ma ono trzy cele:

- Pierwszym jest przedstawienie uczestnikom koncepcji działania Latarników.

- Drugim,wyposażenie osób biorących udział w zajęciach w praktyczne kompetencje, przydatne między innymi do wspierania osób wykluczonych cyfrowo.

- Trzeci cel to stworzenie przestrzeni dopoznania się fajnych ludzi, chcących działać razem w ważnym celu.

To będą intensywne, ale bardzo ciekawe dwa dni. W ich trakcie weźmiecie udział w różnych zadaniach, ucząc się przez doświadczenie podczas aktywnych warsztatów. Nauka będzie opierała się zarówno na wspólnym omawianiu sposobów pracy z osobami cyfrowo wykluczonymi, przyjrzeniu się przykładowym działaniom jak też i rozwiązywaniu zadań,pokazujących jakie są zasady skutecznego uczenia innych. Oprócz części związanych ze szkoleniem i przygotowywaniem się do merytorycznych działań, w ramach zajęć będzie sporo okazji, aby się poznać. Kluczowe dla powodzenia misji Latarników jest to, abyśmy wszyscy byli w stanie pracować jako zespół, dzielić się dobrymi pomysłami, wspólnie podejmować wyzwania na skalę regionu i pomagać sobie w pojedynczych akcjach. Dlatego także w trakcie zajęć będzie czas poświęcony temu, aby się czegoś o sobie nawzajem dowiedzieć.
Chcemy aby program ten był dla Was ciekawy, ale także i rozwijający. Zrobimy wszystko,abyśmy wszyscy z niego jak najbardziej skorzystali. Wiemy też jednak, że nawet najlepiej przygotowane zajęcia nie udadzą się, bez udziału i zaangażowania uczestników. Dlatego zapraszamy Was do przyjazdu z otwartymi głowami, gotowością do podjęcia nowych, ciekawych wyzwań i chęcią aktywnego uczestnictwa we wszystkim, co będzie się działo.
Pozdrawiamy
Zespół SMWI

 

 


Program szkolenia:
Poniżej prezentujemy Wam ramowy plan naszego spotkania.

DZIEŃ 1

10.00 - 11.30   Wprowadzenie i zapoznanie się uczestników – pierwsza część szkolenia poświęcona będzie zapoznaniu się grupy ze sobą, ustaleniu zasad pracy i ram organizacyjnych szkolenia.
11.30 – 11.45   Przerwa
11.45 – 14.00  Prezentacja projektu – W trakcie tego bloku uczestnikom zostaną przedstawione szczegóły projektu Polski Cyfrowej Równych Szans. Oprócz części prezentacyjnej, przedstawionej przez trenera, uczestnicy wezmą udział w
uszczegółowieniu elementów koncepcyjnych projektu, realizowanych na ich terenie.
14.00 - 15.00    Przerwa obiadowa
15.00 - 17.30   Uczenie i wspieranie rozwoju osób dorosłych – Poprzez serię aktywnych, emocjonujących ćwiczeń, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi. Szczególny nacisk będzie położony na to, w jaki sposób można wprowadzać w świat cyfrowy pokolenie osób powyżej 50 roku życia, czego unikać, a na czym się koncentrować.
17.30 - 18.00  Podsumowanie i zamknięcie dnia – zebranie wniosków z całego dnia, odpowiedzi na pytania i podsumowanie oczekiwań na dzień następny.

 

 

 


DZIEŃ 2
09.00 - 10.00   Narzędzia komunikacyjne dla latarnika – pierwszy blok drugiego dnia będzie poświęcony tematyce skutecznej komunikacji z podopiecznymi latarnika. Szczególny nacisk będzie położony na techniki aktywnego słuchania i metody nawiązywania relacji z osobami wspieranymi.
10.15 - 13.30    Rekrutacja osób wspieranych i prowadzenie zajęć – w trakcie tego bloku przyszli latarnicy wezmą udział w serii symulacji oraz studiów przypadków. Pracując w grupach będą analizować skuteczne i nieskuteczne metody pracy z osobami wspieranymi, a także ćwiczyć radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w działalności latarnika.
13.30 - 14.30   Przerwa obiadowa
14.30 - 16.30  Indywidualne plany działania – przy wsparciu prowadzącego, uczestnicy będą w małych grupach wypracowywać indywidualne plany działania dla każdego z nich, umożliwiające precyzyjne określenie planów na najbliższą przyszłość.
16.30 - 17.00    Podsumowanie i zamknięcie szkolenia – Uczestnicy otrzymają certyfikaty, wypełnią ankiety poszkoleniowe  także wymienią się kontaktami.

Ostatnio zmieniany piątek, 15 listopad 2013 10:43

Zaloguj się, by skomentować
Go to top