Liczba uczestników:  
Wartość zadania:  
Kwota dotacji:
7 700,00 zł

 

Obóz miał na celu zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku, zdobycie umiejętności i sprawności harcerskich oraz pogłębienie wiedzy o organizacji i jej tradycjach, a także umożliwienie rozwoju zainteresowań i pasji. Uczestnikami obozu byli harcerze i zuchy z Hufca ZHP Łask. Hufiec objął wsparciem dzieci, które pomimo ubóstwa są aktywne i z dużym zaangażowaniem działają w organizacji. Oprócz warsztatów terenowych i wyjazdowych uczestnicy brali udział w licznych atrakcjach, które przyczyniały się do polepszenia ich sprawności ruchowej:

- regaty kajakowe

- siatkówka balonowa

- regaty łódek wiosłowych

- wyścigi pływackie

- hokej na trawie

- zajęcia fitness

Ponadto harcerze i zuchy wzięli udział w zajęciach integracyjno-ruchowych, takich jak paintball, gra w lacrosse, ścianka wspinaczkowa, czy taniec zorba.

Liczba uczestników: 40
Wartość zadania: 41 630zł
Kwota dotacji:
6 800zł

 

W trakcie trwania obozu uczestnicy brali udział w kursach nauki pływania prowadzonych przez ratowników WOPR, uczyli się udzielać pierwszej pomocy, a także nabywali wiedzę z terenoznawstwa i technik harcerskich. Poznawali także historię okolicy i brali udział w wycieczkach autokarowych, w trakcie których zwiedzali obiekty dziedzictwa narodowego, takie jak Katedra Gdańska i zabytki Trójmiasta. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci cieszyła się wycieczka do Stegny, gdzie znajduje się rezerwat kormoranów.

Ponadto w całości został zrealizowany program profilaktyczny „Mogę wybierać”, który miał na celu integrację uczestników, budowę ich poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem oraz dokonywanie właściwych wyborów poprzez zajęcia w formie warsztatów, debat i konkursów.

Wspierają Nas!

   NFOSiGW FSusrMENWFOSiGWLodzkiUWUMKuratoriumPowiatLaskiGminaPoddebice

Go to top