Liczba uczestników: 40
Wartość zadania: 4 112zł
Kwota dotacji:
3 315zł

 

Zadanie zrealizowano w dwóch cyklach trwających po 5 dni, w których uczestnicy brali udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, technicznych i ruchowych. Ponadto, poza rozwijaniem umiejętności artystycznych, celem było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci oraz zapoznanie ich z profilaktyką uzależnień. Poza zajęciami rozwijającymi inwencję twórczą w trakcie pierwszego cyklu zajęć uczestnicy brali udział w zawodach sportowych i konkursie plastycznym, a także pojechali na wycieczkę do „Mini ZOO”. W drugim cyklu odwiedzili siedzibę Straży Pożarnej, gdzie poznali zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji i zobaczyli pokaz samochodów strażackich.

Wspierają Nas!

   NFOSiGW FSusrMENWFOSiGWLodzkiUWUMKuratoriumPowiatLaskiGminaPoddebice

Go to top