2011 - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Poddębice

Liczba uczestników: 12
Wartość zadania: 9 500zł
Kwota dotacji:
5 000zł

 

Projekt o łącznej wartości 14 500zł został dofinansowany przez Gminę Poddębice. Jego celem było utworzenie 30-osobowej grupy wsparcia dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi i patologicznych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholizmu. Inne cele to ukazanie możliwości aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wyzwolenie aktywności własnej i pokazanie możliwości rozwoju i ukierunkowania zainteresowań, możliwości wyrównania szans edukacyjnych i społecznych, przełamywania barier w kontaktach i nauki umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy brali udział w zajęciach integracyjnych, uczyli się wspinaczki i zdobywali niezbędne umiejętności do udzielenia pierwszej pomocy.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 styczeń 2014 12:21

Zaloguj się, by skomentować

Wspierają Nas!

   NFOSiGW FSusrMENWFOSiGWLodzkiUWUMKuratoriumPowiatLaskiGminaPoddebice

Go to top